Lindab pro vás


Obvodové stěny skeletů

vypln-3.jpg

Obvodová stěna ŽB skeletu

Stěnové moduly pro obvodové a výplňové panely a fasády ocelových a železobetonových skeletů jsou jednoduchou architektonickou formou, s vynikajícími tepelně-technickými a akustickými vlastnostmi skladeb takových stěn. Spolu s jejich nízkou hmotností a malou tloušťkou jsou přímo předurčeny pro uvedené použití v bytové i komerční sféře. Úspory při přesunech hmot, zvýšení užitné plochy každého podlaží, snížená zátěž na skelet a zkrácení instalačního času – to vše přináší developerům nezanedbatelné snížení nákladů na výstavbu a jejich následné zhodnocení.

 

Nejvýznamnější přínosy:

  • výrazné urychlení výstavby odstraněním mokrých procesů, rychlou a čistou instalací s minimálním odpadem a jeho nekonfliktní likvidací, možnost prefabrikace mimo staveniště, snížení objemu a hmotnosti převáženého a přemísťovaného materiálu
  • snížení hmotnosti obvodového pláště a tím i celé stavby nižším zatížením sloupů, stropů i základů
  • snížení tepelně technické náročnosti stavby – nízkoenergetické a pasivní varianty skladeb jsou základem bez enormního a technicky náročného zvyšování tloušťek vnějších izolací
  • zvýšení užitné plochy budov – ve srovnání se zdivem mají stěny montovaných skeletů mnohem menší tloušťku, která zvyšuje vnitřní plochy kanceláří a bytů a dovolí následně na jedno podlaží zvýšení jejich počtu nebo zvětšení standardu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázkové referenční stavby

Kontaktujte nás

Kontaktovat nás můžete telefonicky na telefonním čísle 233 107 200 nebo vyplněním formuláře níže.